1.TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Üyelik Sözleşmesi Yakuplu Mahallesi. Dereboyu Caddesi. Merve İşhanı No 39 Kat 1 Beylikdüzü İstanbul adresinde mukim Aytuğ Digital Mağazacılık A.Ş. (Bundan sonra “Aytuğ” olarak anılacaktır.) ile www.aytug.com internet sitesine üye olan kullanıcısı (Bundan sonra “Üye “olarak anılacaktır) arasında aktedilmiş olup tarafların üyeliğe ilişkin şart ve kuralların tespit edilmesi ve üyelikten faydalanma koşullarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Üye, işbu üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeden önce Aytuğ'un  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırladığı  Aydınlatma Metni’ni https://www.aytug.com/kisisel-verilerin-korunması-kanunu adresinde  kendisine sunduğunu, okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Aytuğ, sözleşmeyi dilediği zaman Üye’den onay almak şartıyla değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

2) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

1.1. Üye, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, ilgili internet sitesini hiçbir şekilde ahlaka ve adaba ya da kamu düzenine aykırılık oluşturacak şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye, siteyi kullanırken kurallara uyacağını şimdiden kabul eder. Üyenin siteyi aykırı kullanımından dolayı meydana gelen tüm hukuki, cezai ve mali yükümlülüklerden üye sorumlu olacaktır.

Üye, Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda doğacak tüm zararlardan Üye sorumlu olduğunu şimdiden kabul eder.

1.2. Üye, Aytuğ'un hizmetleri ile ilgili olarak olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Üye işbu aykırılık sebebiyle Aytuğ'un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu aykırılıklar sebebiyle Aytuğ'un üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ya da cezalar için rücu hakkı saklıdır.

1.3. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını çeşitli programlarla yükleyip kullanım dışı bırakamaz. Böyle bir durumda Aytuğ tarafından  üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.4. Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara  tabi olarak saklama süreleri içerisinde Aytuğ tarafından tutulabilecektir. Aytuğ, mezkur kayıtları üyeliğin sona ermesi halinde Aytuğ silme hakkına sahip olup, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin yasal mevzuat çerçevesinde kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

1.5. Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması durumunda Aytuğ'un bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.      

1.6. Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır. 

1.7. Üye, sahip olduğu kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmamayı kabul eder. Üye, Aytuğ tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kullanılmasından ve doğabilecek zararlardan doğrudan sorumludur.

 1.8. Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

 1.10. Aytuğ ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından veya silinmesinden Aytuğ sorumlu tutulamaz.

 1.11. Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazılar, görseller ve seslerin her hakkı saklı olup aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

1.12. Üye, Aytuğ'un Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, kopyalayamaz ya da çoğaltıp yayınlayamaz. İşbu sebeple oluşan tüm zararlardan Üye sorumlu olacaktır.

1.13. Üye, Site’den kopyalanmış veya herhangi bir alet ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

1.14. Üye, hangi sebeple olursa olsun Aytuğ'un işlemlerinden (kampanyalar, satış işlemleri vb) veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Aytuğ'a veya siteye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde Aytuğ'a ait işlemlerin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Aytuğ tarafından tespit edilmesi durumunda meydana gelen zararlardan sorumlu olduğunu şimdiden kabul eder.

1.15. Üye, internet sitesinin kullanımına ilişkin olarak kendi koruma virüs programı ya da benzeri programları kendi yedinde bulundurmakla yükümlüdür. Aytuğ, web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan korunması amacıyla mevcut imkanlar dahilinde tüm tedbileri almıştır. Bu sebeple, Üye Aytuğ web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu ve işbu nedenle Aytuğ'dan hiçbir talepte bulunamayacağını şimdiden kabul eder.

1.16. Üye, Aytuğ'un işbu maddelerden bağımsız olarak da gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

1.17. Üye, www.aytug.com adresindeki Bize Ulaşın linki üzerinden üyelik ve hesabını silme talebinde bulunabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir. 

2) AYTUĞ'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aşağıda belirtilen durumlarda, Aytuğ'un yasadan doğan tüm hakları saklı kalmakla birlikte, işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

2.1.Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda Üye’nin üyeliği sona erdirilebilmekle birlikte doğacak tüm zararlardan Aytuğ'a karşı Üye sorumlu olduğunu şimdiden kabul eder.

Aytuğ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, ilgili internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğradığı herhangi bir zarar sebebiyle Aytuğ'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul eder.

2.2. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan madde yada maddeleri ihlal eden üye işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Aytuğ'a işbu ihlallerden  herhangi bir başvuruda bulunma hakkı yoktur.  Aytuğ'un, Üye’ye karşı işbu ihlallerden kaynaklanan tazminat hakkını saklıdır.

2.3. Üye, www.aytug.com’a üye olmasıyla birlikte, üyelik işlemleri sırasında doğrudan kendisi tarafından aleni hale getirilmiş olan kişisel verilerinin Aytuğ tarafından , https://www.aytug.com/kisisel-verilerin-korunması-kanunu  adresinde kendisine sunulan Aydınlatma metni çerçevesinde  belirtilen şekilde işleneceğini ve üçüncü şahıslara aktarılabileceğini bildiğini beyan ve kabul eder. Üyeliğinin sona ermesi halinde üyelik çerçevesinde toplanan kişisel veriler üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki (2) yıl süresince muhafaza edilecektir.

2.4 Web sitemize üye olmanız, kişisel verilerinizin reklam, pazarlama amacıyla ve sizinle iletişim kurmak amacıyla işleneceği anlamına gelmemektedir.  Aytuğ, sizinle  ancak KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız olduğu takdirde sizinle reklam, pazarlama amacıyla sizinle ticari iletişim gerçekleştirecektir. Açık rızanız bulunduğu takdirde kişisel verileriniz reklam ve pazarlama amacıyla sizinle  iletişim kurmak üzere Üyelik süreniz boyunca ve bu süreyi müteakip iki (2) yıl  boyunca işlenecek ve muhafaza edilecektir.

2.5. Aytuğ, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Aytuğ, üyenin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 

2.6. Aytuğ'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. İşbu durumu ÜYE şimdiden kabul eder ve Aytuğ'a karşı herhangi bir talepte bulunamaz. 

2.7. Aytuğ'un satışları stoklar ile sınırlıdır. Aytuğ'a ait internet sitesi, stoğu bulunmayan ürünlerin siparişini iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada gösterilmesi söz konusu ürünlerin internet sitesi stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. Aytuğ'a ait mağazalarda bulunan stok hatalarına ilişkin olarak Üye’nin yapmış olduğu ödeme işbu hata düzeltilerek Üye’ye iade edilir. Üye, bu durumla ilgili olarak Aytuğ'dan başkaca herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

2.8. Aytuğ satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.aytug.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.9. Aytuğ, herhangi bir sebeple de olsa işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Aytuğ, üyelikle veya site kullanımı ile ilgili kullanım koşullarını değiştirme veya ücretli hale getirme hakkına sahiptir Bu halde, Aytuğ Üye’ye yazılı bir bildirimde bulunacak ve Üye’ye  Aytuğ web sitesi üyeliğine yenilenen şartlarda devam edip etmek istemediği hususunda  belirli bir süre içinde kullanılmak üzere seçimlik hak tanıyacaktır..

2.10.Aytuğ, Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler getirme hakkını sahiptir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

2.11.Site kullanımı ücretsiz olup üye koşullarını taşıyan herkese açıktır. Ancak Aytuğ, site kullanımı ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahip olduğu gibi site kullanımı Üye’ye yukarıda madde 2.9 da belirtilen şekilde bildirimde bulunmak şartıyla ücretli hale getirme hakkına sahiptir. İşbu hususu Üye şimdiden kabul etmiş olup herhangi bir talepte bulunamayacağı beyan eder.

2.12. Aytuğ, işbu Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebilir ve Üye, işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2.13. Aytuğ Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, Aytuğ Üyelik Sözleşmesi’ne ve Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Aytuğ, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.14. Site’mizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır.

Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen Site’de yer alan Çerez Politikası’nı inceleyiniz. 

2.15. Aytuğ, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.16. Aytuğ, www.aytug.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir. 

2.17. Aytuğ'un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Aytuğ hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez. 

3)  GENEL HÜKÜMLER

3.1. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

3.2. Üye’nin Aytuğ'a bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

3.3. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 2 (iki) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

3.4. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Aytuğ tarafından yollanmasından iki (iki) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. 

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.